Viewing entries tagged
Alight

Alight

Comment

Alight

Jeg skrev originalt tre forskjellige melodier, refreng og arrangement til Alight. 
Som tidligere nevnt, tenkte jeg å presentere deler av dem her i bloggen,  men jeg ligger dessverre bak skjema på dette arbeidet. 
Så krysser fingrene for at jeg rekker det snart. 

Der ble skrevet to parallelle tekster på denne sangen (altså denne versjonen av sangen) hvor den lyse stemmen la vekt på positive aspekter ved livet, mens den mørke stemmen la vekt på mørkere sider, disse ble sunget unisont.  Teksten ble formet slik at ordene i begge tekstene lignet nok på hverandre til at klangen ble lik. 
På akkurat denne innspillingen gjorde jeg derimot en blanding av disse tekstene  slik at begge stemmene synger samme tekst, med en blanding av lyse og mørke perspektiver. 
Delvis for å unngå forvirring. 

Bissart nok, skrev jeg også blogginnlegg for nesten alle sangene som skal ut i 4 og 5, før prosjektet startet, men jeg har faktisk ikke lest dem, eller brukt dem i det hele tatt i prosjektet.  Det illustrerer ganske bra, hvordan jeg jobber med musikken også. 

Det må sies at noen av de originale journalene var betydelig lengre, og sikkert bedre enn de jeg skriver nå, så noe av den informasjonen vil bli brukt ved en senere anledning. En annen ting er at musikere, og innspillings notater har forandret seg så utrolig mye, siden prosjektet var i planleggingsfasen, at den info'en jeg hadde da, er helt bort i natta i forhold til slik som det har blitt. 

 

 

Comment