Viewing entries tagged
The Safest Way Home

The Safest Way Home

Comment

The Safest Way Home

Denne sangen har en andre del som jeg tenkte å gi ut samtidig, men tiden strakk ikke til. 

Opprinnelig var sangen tatt opp med mandriola, mandolin, banjo og sitar (av personlig utforskertrang glede!), men selv om jeg likte klangen av det, måtte de fleste instrumentene vike unna i produksjonen til slutt!, bortsett fra mandolinen som jeg så vidt klarte å få plass til.

 

 

Comment