Denne sangen dykker dypere inn i verket "The Book Of Paralell Worlds”. 
Denne "verdenen" er ganske  annerledes enn de to foregående. Her er det flere takt, tone, og tempo forandringer, enn ord i sangen. 

Arrangementet er også slik at rytmene, eller “beats'ene" blir seigere etterhvert som mer intensive partier tar over. 

På en måte, prøvde jeg å lage et sett med forskjellige "naturlover" for sangen, som har små forandringer på mikronivå, men på en måte som gjør at sangen flyter naturlig under disse lovene. 

Tematikken for disse sangene er basert på at vi mennesker lever i (og forholder oss til) mange parallelle verdener hele tiden, både personlig, geografisk og kulturelt.  Men felles for de alle er at de er synspunkter på en og samme historie. 

En ny verden presenteres neste fredag.