Denne sangen var på mange måter starten på komposisjonen av verket "The Book Of Parallell Worlds".

Opprinnelig hadde sangen mange referanser til de andre sangene.
De fleste direkte referanser har med tiden blitt borte.  Litt som en støpeform, eller et stillas som blir tatt ned etter konstruksjonen er ferdig.

Sangen var egentlig 7 minutter lang, og jeg skar vekk mange temaer og deler som var unike for sangen, (samt deler som refererte til andre sekvenser).

Det er selvfølgelig ikke den eneste sangen som har grener til resten av verket, men hovedfokuset for alle sangene var at de skulle være 100% selvstendige og ikke spise hverandre opp! Samtidig som de likevel skulle oppnå en større helhet når verket høres i sin helhet. 

 

 

 

Comment