Denne sangen er første del (vel, egentlig andre del,) av et større verk, som jeg kommer til å presentere her. 


Jeg kommer ikke til å presentere hele verket dog, men de to delene jeg kommer til å gi ut, har blitt arrangert og produsert slik at delene henger sammen. 


Jeg har kortet ned og kuttet ut både sekvenser og hele temaer som ellers ville gå igjen utover verket. 

 

Takk til Geir Arne Ose og Audun Havåg, som jobbet mye med meg på disse sekvensene i sin tid. 

 

Comment