“War”, er en sang fra et større verk, 
Denne utgivelsen er sammensatt av to deler av temaet «War» som ellers hører hjemme på forskjellige punkter i det større verket. 

Tematikken til «War» handler om klassiske grunner til konflikter, og som typisk kan løses med kommunikasjon (bekymringer, kjærlighet, ambisjoner og generelt menneskelige følelser). 

«War» refererer til alle former for små og store trusler og feider, blant mennesker, men også indre tanker og dialoger man har med seg selv. 

 

 

Comment